Apparatuur

ACCESSOIRES

Headsets en oortjes zijn op aanvraag beschikbaar. 

 

OMROEPINSTALLATIE

100V PA omroepinstallatie waarmee grote terreinen kunnen worden beslagen.

 

TELEFOONCENTRALES

Bij grote evenementen is het soms wenselijk te beschikken over een tijdelijke telefoonvoorziening. Barning beschikt hiervoor over een compleet ingerichte centrale inclusief toestellen en kan tevens voor u bemiddelen in de aanvraag van (tijdelijke) telefoonlijnen.

 

WIFI NETWERKEN

De vraag naar tijdelijke wifi-netwerken neemt nog steeds toe. Barning heeft dit sinds kort ook in haar pakket opgenomen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 

TRACK & TRACE VAN PERSONEN OF VOERTUIGEN
Middels onze trackers zijn uw medewerkers, voer- of vaartuigen te volgen op een gesloten website.

 

VOLLEDIG INGERICHTE COMMANDOWAGEN

Deze commando wagen dient als mobiele meldkamer die overall direct inzetbaar is.